NIDEC Group Companies / Компаније НИДЕК групе

NIDEC ELECTRIC MOTOR SERBIA d.o.o. Novi Sad

Along with production related activities, we continue with the process of recruiting new staff. Having local development research in mind for the future, we are strengthening cooperation with academic research institutions and actively developing relevant recruitment activities. In addition, as part of the Eastern Europe supply chain establishment and in line with our factory operations, we are advancing with the selection of production equipment companies as well as facility operation related companies in the area, therefore contributing to the economic revitalization in both Serbia and Eastern Europe.

Упоредо саа активностима везаним за покретањем пороизводње, настављамо са процесом запошљавања нових кадрова. Имајући у виду будућност развој локалних истраживања, јачамо сарадњу са академским истраживачким институцијама, и са великим ентузијазмом предузимамо релевантне активности везане за запошљавање и у овом домену. Поред тога, као део успостављања ланца снабдевања у Источној Европи иу складу са радом наше фабрике,настављамо са селекцијом компанија за производњу опреме, као и компанија које се баве погонским радовима, те на тај начин доприносимо економској ревитализацији како у Србији тако и у источној Европи.

Corporate name /
Име компаније
NIDEC ELECTRIC MOTOR SERBIA d.o.o. Novi Sad
Location /
Локација
Ratno ostrvo 8A, 21000 Novi Sad
Description of business /
Опис пословања
Preparation for the factory manufacturing automotive motors and related products /
Производња мотора за електрична возила и сродних производа
Email /
Имејл
Упит везан за компанију: info-serbia@nidec-ma.com
Упит везан за запошљавање: posao@nidec-ma.com

Company Information

NIDEC was founded in 1973 in Kyoto, Japan, and today is the world leader in the production of all types of electric motors with the largest share in the global market for small spindle motors that power hard disk drives. It operates in 46 countries, with 347 companies in the Group and employs 106,000 people worldwide.

Investing in Serbia is part of the company's long-term strategy, and the launch of the factory in Novi Sad is the first step in establishing the European industrial park NIDEC. With its presence in Serbia, NIDEC CORPORATION has set up a central foundation for activities based on advanced technological manufacutring of high-frequency brushless DC motors and related products for vehicles. The principal business of the Novi Sad factory is manufacturing and sales of these types of automotive motors and associated products, mainly for the European market.

О компанији

НИДЕК је основан 1973. године у граду Кјото, у Јапану, а данас је светски лидер у производњи свих врста електромотра са највећим уделом на светском тржишту малих вретенастих мотора који напајају хард дискове. Корпорација послује у 47 земаља, са око 347 компанија у Групи и запошљава 106.000 људи широм света.

Улагање у Србију је део дугорочне стратегије компаније, а фабрика у Новом Саду је први корак ка формирању европског индустријског парка НИДЕК. Својим присуством у Србији НИДЕК Корпорација је створила централну базу активности које се заснивају на савременој технолошкој производњи високофреквентнх мотора једносмерне струје без четкица и сродних производа за возила. Главно пословање пословање НИДЕК-ове фабрике у Новом Саду се базира на производњи и продаји аутомобилских мотора овог типа, који се већином пласирају на европском тржишту.

Nidec Group Search